JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

SHIRIKA LA POSTA TANZANIA

MACHAPISHO YOTE

Rudi Juu

© SHIRIKA LA POSTA TANZANIA